Thứ Năm, 13 tháng 11, 2014

Opening up Visual Studio and .NET to Every Developer, Any Application: .NET Server Core open source and cross platform, Visual Studio Community 2013 and preview of Visual Studio 2015 and .NET 2015

Tin vui cho cộng đồng .NET

 - Open source .NET

 - .NET Framework sẽ được mở rộng để chạy trên Linux và Mac OS X

 - Free bản Visual Studio Community 2013 đầy đủ tính năng (This edition of Visual Studio is available at no cost for non-enterprise application development)

Ai làm .NET thì biết rằng cái IDE Visual Studio nó quá good. Từ đây anh em .NET có thêm nhiều cơ hội rồi nhé.

http://blogs.msdn.com/b/somasegar/archive/2014/11/12/opening-up-visual-studio-and-net-to-every-developer-any-application-net-server-core-open-source-and-cross-platform-visual-studio-community-2013-and-preview-of-visual-studio-2015-and-net-2015.aspx

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét