Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

Ký tự tab trong MS SQL

Sử dụng CHAR(9) để trả về ký tự tab, tương ứng với \t trong C#

Xem thêm Ký tự xuống dòng ( new line character ) trong MS SQL

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét