Thứ Hai, 9 tháng 10, 2017

EF Code First Migration Frequently Used Commands

add-migration
update-database -verbose
update-database -script

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét