Thứ Năm, 15 tháng 3, 2012

Tìm địa chỉ email trong 1 đoạn text sử dụng regex trong C#

 Đoạn code tìm email đơn giản trong một đoạn văn bản bằng cách sử dụng regex:
 1. string containEmails = "abc@abc.com dfjd/->_ff.u@gmail.com";  
 2. List<string> emails = new List<string>();  
 3. MatchCollection mc = Regex.Matches(containEmails, @"[A-Z0-9._%+-]+@[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{2,6}", RegexOptions.IgnoreCase);  
 4. if (mc.Count > 0)  
 5. {  
 6.          foreach (Match ma in mc)  
 7.          {  
 8.                     string email = ma.Value;  
 9.                     emails.Add(email);  
 10.          }  
 11. }  
 12.       

1 nhận xét :

 1. Hi
  Anh đang có 1 việc làm (có kinh phí) liên quan đến Regex HTML, cần chuyên gia có kinh nghiệm xử lý.
  Em gọi điện thoại cho anh theo số 0934188989
  hoặc skype nam.truongthanh
  để trao đổi chi tiết nhé.

  Trả lờiXóa