Thứ Hai, 16 tháng 1, 2017

OAuth: Implicit vs Authorization Code Flow

Implicit Flow:

Authorization Code Flow:

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét