Thứ Hai, 26 tháng 12, 2011

Mã Html của một số ký tự đặc biệt

Do một số ký tự đăc biệt bị trùng với các từ khóa cú pháp của html nên phải chuyển qua dạng mã để không bị lỗi hoặc bị trình duyệt hiển thị nhầm. Đặc biệt trong trường hợp cần truyền tham số là 1 chuỗi html vào 1 hàm javascript.
Kết quả Loại Tên của ký tự Số

một khỏang trắng    
< nhỏ hơn &lt; &#60;
> lớn hơn &gt; &#62;
& dấu và &amp; &#38;
ngoắc kép &quot; &#34;
ngoặc đơn &apos; (does not work in IE) &#39;
tham khảo: http://hocvietcode.eu5.org/cac-ky-tu-dac-biet/

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét