Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012

Cấu hình thông báo lỗi 404 Directory not found (Không tìm thấy thư mục) cho website trên IIS

Cấu hình thông báo lỗi cho website là điều cần thiết. Trong nhiều trường hợp sẽ che dấu đi lỗi code, version của IIS, .Net Framework,... tránh trường hợp tò mò của những kẻ xấu hoặc hacker lợi dụng các lỗi code hoặc điểm yếu của phiên bản server để khai thác lỗ hổng và phá hoại.

Mình đã có 1 bài viết về cấu hình thông báo lỗi cho website khi truy cập vào 1 file hoặc thư mục không tồn tại trong website.

Tuy nhiên khi mình đưa website lên host (Đã thử trên cả IIS 6 và IIS 7) nó chỉ có tác dụng đối với file .aspx không tồn tại, còn đối với trường hợp người dùng truy cập vào 1 số kiểu file khác hoặc một thư mục không tồn tại thì vẫn bị báo lỗi. Cách khắc phục là cần cấu hình thêm.

Cách 1: Cấu hình trên IIS 7

Trên IIS 6 thì tương tự:

Cách 2: Cấu hình trong web.config IIS7 <system.webServer> </system.webServer>:
(Khi cấu hình trên IIS7 sau đó mở web.config lên sẽ tìm thấy đoạn này)
  1. <httpErrors>  
  2.   <remove statusCode="404" subStatusCode="-1" />  
  3.   <error statusCode="404" prefixLanguageFilePath="" path="http://hanhtranglaptrinh.com" responseMode="Redirect" />  
  4. </httpErrors>  
Chú ý:
Khi test phải publish website lên IIS hoặc hosting. Trường hợp chạy website bằng server ảo do Visual Studio dựng lên kết quả sẽ không chính xác.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét