Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2012

Sử dụng Clipboard trong .NET

.NET cung cấp class Clipboard gồm các phương thức tĩnh để thao tác với Clipboard.

Ví dụ: Để đưa 1 đoạn text vào clipboard sử dụng:
  1. Clipboard.SetText("hanhtranglaptrinh.com");  
Kiểm tra bằng cách kiếm cái ô text nào đó Ctrl + V hoặc click phải chuột chọn paste sẽ thấy kết quả.

Để lấy 1 đoạn text đang được lưu trong clipboard ra sử dụng:
  1. string text = Clipboard.GetText();  
Kiểm tra bằng cách kiếm 1 đoạn văn bản nào đó bôi đen -> chuột phải chọn copy hoặc Ctrl + C sau đó chạy đoạn code trên và kiếm tra biến text.

Đối với ứng dụng windows (windows form, WPF, ... ) thì ngoài text ra còn có thể đưa một số object khác (Image, Stream, ...)  vào Clipboard. Ứng dụng silverlight chỉ hỗ trợ text.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét