Thứ Năm, 28 tháng 6, 2012

Clear Log File SQL Server DataBase

Database sử dụng lâu ngày file Log sẽ phình to ra, đặc biệt với các database dữ liệu được cập nhập liên tục file log sẽ phình rất nhanh, nếu không kiểm soát sẽ dẫn đến tình trạng full ổ cứng. Lúc này không thể thực hiện được các thao tác ghi dữ liệu. Sử dụng đoạn lệnh sau để clear log cho database:
  1. Alter database [Tên database] set recovery simple with no_wait;  
  2. dbcc shrinkfile([Tên File Log của database], 1);  
  3. Alter database [Tên database] set recovery full with no_wait;  
  4.      

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét